ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2024

Таблиця 10. Перелік акредитованих освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 11. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 12. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 13. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Таблиця 14. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення), ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2

Додаток 3

Наказ про Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2022 році

Положення про приймальну комісію ПрАТ ВНЗ МАУП

  Інформує Фаховий коледж при Яготинському інституті ПрАТ "ВНЗ"МАУП"

Яготин, Фаховий коледж. Правила прийому - 2024

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Положення про апеляційну комісію Фахового коледжу при Яготинському інституті МАУП

Положення про приймальну комісію Фахового коледжу при Яготинському інституті МАУП


 

 Строки і порядок вступної кампанії 2024


Календар вступника 2024 на бюджет
Календар вступника 2024 на контракт