Виховання – це цілеспрямований процес свідомого розвитку людини, метою якого є формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Система виховної роботи коледжу забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного і учнівського колективів, сім’ї і громадськості.

Плануючи виховну роботу в коледжі, ми враховуємо:

 • мету і завдання виховання;
 • рівень розвитку і вихованості студентів;
 • студентські запити, інтереси та потреби;
 • підготовку викладача до організаторської роботи;
 • власний викладацький досвід у вихованні.


Мета виховної роботи

 1. формування та розвиток національної свідомості студента,  свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;
 2. формування та розвиток інтелектуальних здібностей, моральних та естетичних цінностей;
 3. виховання духовної, розумової та мовної культури;
 4. забезпечення фізичного розвитку, охорони та збереження життя і здоров’я учнів;
 5. створення  умов  для розвитку творчих та інтелектуальних обдаровань дітей


Стратегічні завдання виховної діяльності

Перше завдання: гуманізація виховного процесу, створення умов для всебічного розвитку, самоаналізу, самовиховання, саморозвитку та самовдосконалення особистості студента.
Друге завдання: вдосконалення методичної майстерності, підвищення творчого потенціалу кураторів.
Третє завдання: формування  колективу, коледжу-родини.

Основні принципи виховної роботи

 • систематичність;
 • ефективність;
 • інформаційність;
 • демократизм і гуманність;
 • дисципліна і порядок;
 • стимулювання, винагорода і заохочення ініціативи.

Виховна робота коледжу спрямована на формування всебічно розвиненої особистості. Тому завданням викладача є навчити студента  жити в гармонії з собою, ставитись до людського життя як до найвищої цінності.
Незалежно від своєї національності та світогляду учень має змогу дізнатися про духовне та культурне  коріння української нації, а також про культуру, традиції та звичаї  інших народів.


0 План виховної роботи коледжу на 2023-2024 н.р.

 

Більше про життя студентів Ви можете дізнатися зі сторінок у соціальних мережах

Facebook

Instagram