ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Фахового коледжу при Яготинському інституті ПрАТ»ВНЗ»МАУП»

Підготовка ступенів молодшого бакалавра на основі базової та середньої освіти.

Освітньо-професійна ступінь

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Освітньо-професійна програма

Освітня кваліфікація

Базова освіта

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування


_________

Фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Базова загальна середня


3 р.

Повна загальна середня


2 р.

Фаховий молодший бакалавр

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

Менеджмент

Фаховий молодший бакалавр з менеджменту

Базова загальна середня


3 р. 6м.

Повна загальна середня


2 р. 6м.

Фаховий молодший бакалавр

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота


________


Соціальна робота

Фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи

Базова загальна середня


3 р.

Повна загальна середня


2 р.