Прейскурант послуг Яготинського Інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

з 01 жовтня 2023 року

№ п/п

Спеціальність/
Спеціалізація

Одиниця виміру

Вартість послуги, грн.

Форма навчання

Денна

Заочна (в т.ч. перепідготовка)

Освітній рівень: молодший бакалавр
1 Менеджмент 1 рік 12240  
2 Фінанси, банківська справа та страхування 1 рік 12960  
3 Соціальна робота 1 рік 12240  
Освітній рівень: бакалавр
1 Менеджмент 1 рік 19440 12960
2 Економіка 1 рік   14160
3 Облік і оподаткування 1 рік   14160
4 Фінанси, банківська справа та страхування 1 рік 19440 14160
5 Соціальна робота 1 рік 19440 12960
6 Публічне управління та адміністрування 1 рік   12960
7 Право 1 рік   15600
8 Правоохоронна діяльність 1 рік   12960
9 Компютерні науки 1 рік   15180
10 Психологія 1 рік   15000
Освітній рівень: магістр
1 Менеджмент 1 рік   13860
2 Економіка 1 рік   14760
3 Облік і оподаткування 1 рік   14760
4 Фінанси, банківська справа та страхування 1 рік   14760
5 Публічне управління та адміністрування 1 рік   13860
6 Cоціальна робота 1 рік   13860
7 Право 1 рік   26640
8 Правоохоронна діяльність 1 рік   13860
9 Психологія 1 рік   15720
Проживання
1 Проживання в гуртожитку (одне ліжко-місце) 1 місяць 750