0 План роботи Фахового коледжу на 2023-2024 рр.pdf

0 Звіт про діяльність  Фахового коледжу при Яготинському  інституті ПрАТ «ВНЗ»МАУП».pdf

0Положення про Фаховий коледж при Яготинському інституті МАУП.pdf

0Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності педагогічних працівників.pdf

0Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти.pdf

0Положення про врегулювання конфліктів.pdf

0Положення про роботу гуртків.pdf

0Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди.pdf

0Положення про індивідуальний навчальний план студента.pdf

0Положення про гаранта.pdf

0Положення про порядок та умови обрання здобувачами дисциплін за вибором.pdf/a>

0Порядок оформлення мотиваційних листів вступників.pdf

0Положення про відкриті заняття педагогічних працівників.pdf

0Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.pdf

0Положення про організацію виконання та захист курсових робіт (1).pdf

0Положення про систему та критерії оцінювання знань здобувачві освіти.pdf

0Положення про опитування учасників освітнього процесу у Фаховому коледжі МАУП.pdf

0Положення про дуальну форму здобуття освіти (1).pdf

0Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у Фаховому коледжі МАУП.pdf

0Положення про організацію освітнього процесу.pdf

0кодекс корпоративної культури.pdf

0Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.pdf

0Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань.pdf

0Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і наукових працівників.pdf

0Положення про умови доступності до навчання осіб із особливими освітніми потребами.pdf

0Положення про екзаменаційну комісію.pdf

0Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (1).pdf

0Положення про циклову комісію Фаховий коледж МАУП.pdf

0Положення про запобігання і виявлення корупції.pdf

0Положення про навчально -методичний комплекс.pdf

0Положення про академічну мобільність.pdf

0Права та обов'язки здобувачів освіти.pdf

0Положення про розробку і реалізацію ОПП та навчальних планів.pdf

0Положення про порядок складання іспитів, заліків і ліквідації академічної заборгованості.pdf

0Положення про атестацію педагогічних працівників.pdf

0графік навчального процесу 2022-2023.pdf

0Положення про академічну доброчесність.pdf

0Програма розвитку.pdf

0Стратегія розвитку.pdf

0Cтратегія розвитку кадрового потенціалу.pdf

 0Положення про атестацію педагогічних працівників

 0Положення про розробку навчальних планів