Для забезпечення високої якості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами в Фаховому коледжі при Яготинському інституті МАУП створено раду стейкхолдерів освітніх програм, яка є дорадчим органом з питань підготовки фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 
 

Співпраця з партнерами: 

 
ВП ЯМЗ ТОВ КОМПАНІЯ «ТМА» директор - Кухар О.В.
 
ТОВ «Укрстарч», директор з управління персоналом - Реплянчук Андрій.
 
ТОВ «Ягопак», директор - Євстратова А.Ю.
 
ПрАТ «Будпластік» директор - Хорунжий В.І.
 
ТОВ «Біонікс», директор - Кошіль В.В.
 
ТОВ «Ассоль Технолиджі груп» - Босак Д.В.