Шановні студенти та співробітники!

Скринька довіри – це місце, де ви можете висловити свої побажання, пропозиції, особисті питання, скарги тощо. Дирекція обов’язково розгляне ваші звернення та надасть відповідь (в разі зазначення зворотньої адреси).
Повідомлення може бути подано без зазначення авторства (анонімно) або із зазначенням авторства.

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, термін розгляду повідомлення продовжується до тридцяти днів від дня його отримання.

Шановні студенти! Якщо у Вас виникли якісь проблеми, побажання та пропозиції з радістю Вам допоможемо! Велике прохання – слідкувати за коректністю ваших повідомлень!

 

ПОЛОЖЕННЯ
про функціонування телефону довіри, електронної та поштової скриньок довіри з питань запобігання та протидії корупції в Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ»МАУП»

Яготин 2022
 
1. Загальні положення

1.1 Положення про функціонування телефону довіри, електронної та поштової скриньок довіри з питань запобігання та протидії корупції (далі – Положення) в академії » (далі – Академія) регулює питання функціонування «гарячої» телефонної лінії (далі – телефону довіри), електронної та поштової скриньок (далі – скринька довіри) з питань запобігання і протидії корупції, а також визначає єдиний порядок приймання, реєстрації та розгляду інформації про корупційні, інші протиправні дії, порушення прав і законних інтересів громадян, які надійшли за значеними в цьому Положенні телефонним номером або електронною (поштовою) адресами.
1.2 Посадові особи Академії, які забезпечують функціонування телефону довіри та скриньки довіри, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.3 Звернення, що надійшли на телефон довіри та скриньки довіри, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Діловодство за зверненнями на телефон довіри та скриньки довіри ведеться окремо від інших видів діловодства у окремому журналі реєстрації повідомлень отриманих на телефон довіри та скриньки довіри (далі – Журнал), форма журналу в додатку 1).

2. Порядок функціонування телефону довіри, скриньки довіри


2.1. Поштова скринька довіри функціонує цілодобово в корпусі Академії: (фойє, 1 поверх)
Щоп’ятниці інформація, що надійшла на поштову скриньку довіри вилучається відповідальною особою Академії, підлягає реєстрації в Журналі, протягом доби передається ректору для накладення резолюції, після цього – виконавцям для відповідного реагування.
2.2. Телефон довіри функціонує з 9.00 до 16.00 зі стаціонарним номером телефону (068)1360021.
Інформація, що надходить на телефонну лінію підлягає реєстрації в Журналі. Зареєстровані звернення розглядаються у відповідних структурних підрозділах Академії, де перевіряються викладені факти, у разі необхідності приймаються відповідні рішення та надаються відповіді заявникам.
2.3. Електронна скринька довіри Академії функціонує цілодобово за електронною адресою:
Інформація, що надходить на телефонну лінію підлягає реєстрації в Журналі, протягом доби передається ректору для накладення резолюції, після цього – виконавцям для відповідного реагування.
 

3. Контроль за дотриманням реєстрації та розгляду інформації, отриманої на телефон довіри, електронну та поштову скриньки довіри


3.1. Організація контролю за дотриманням вимог, встановлений цим Положенням, покладається на проректора з науково-педагогічної роботи.
3.2. Координація роботи з приймання, реєстрації та розгляду інформації, що надходить поштовою і електронною скриньками довіри та на телефон довіри покладається на помічника ректора з організаційних питань.
3.3. Контроль за організацією розгляду інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень покладається на уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції Академії відповідно до наказу директора.

4. Порядок розгляду інформації, що надходить на скриньку довіри та телефон довіри


4.1. Зареєстрована інформація протягом доби після надходження передається ректору, або у разі його відсутності, виконуючому обов’язки для накладення резолюції, після цього – виконавцям.
4.2. Інформація, яка надходить вказаними засобами зв'язку і не стосується питань проявів корупції, розглядається в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян» та внутрішніми нормативно - правовими актами.
4.3. Вжиті заходи реагування та відповіді на звернення можуть відображатись: у офіційній відповіді на звернення; на офіційному веб - сайті Академії.
4.4. Приймання, реєстрація та розгляд інформації з питань запобігання та протидії корупції, що надходять на скриньку довіри та телефон довіри, здійснюється в порядку, який визначений ст.53² ЗУ «Про запобігання корупції» та цим Положенням. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, і підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів з моменту його отримання. У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам цього Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

5. Зберігання інформації, що надходить на скриньку довіри та телефон довіри


5.1. Інформація з питань що надходить вказаними засобами зв'язку, разом з відповідями на звернення та матеріалами перевірки зберігається у справі «Пропозиції, заяви і скарги громадян» в приймальні.
5.2. Інформація з питань корупції, що надходить на скриньку довіри та телефон довіри разом з відповідями на звернення та матеріалами перевірки зберігається у уповноваженого з питань запобігання та протидії корупції Академії.